Bases de datos 2-3 - Modificar 1

Indique el registro que quiera modificar:

Modificar A-Z Nombre Z-A A-Z Apellidos Z-A A-Z Teléfono Z-A A-Z Correo Z-A
<strong>fg</strong> <strong>fg</strong> 234324 <strong>fg</strong>
<strong>fsgfdsg</strong> <strong>fsgfdsg</strong> 24332 <strong>fsgfdsg</strong>
gabo a 2 1@gmail.com