Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura y de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l' Opció Cientifico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Cadascuna 2 punts. Heu de contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o a les 5 de l'exercici B, sense d'esborrar construccions auxiliars

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Inscriviu un pentàgon regular en una circunfèrencia de 3 cm de ràdio.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu a Escala 1:1 la figura donada. Indiqueu els traçats geomètrics i assenyaleu els punts d'enllaç o tàngencia existents.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 3 (2 punts)

Obteniu la vertadera magnitud de la secció produïda pel plànol en la piràmida donada.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (2 punts)

Quin sistema de representació s'ha utilitzat en el dibuix arquitectònic representat? Com has arribat a aquesta conclusió? Comenteu-lo i raoneu-lo breument.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra de Perugino "Visió de Sant Berbard" (1488), assenyaleu-hi gràficament si s'hi observa:

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Realitzeu tots els traçats gràfics necessaris per aconseguir la figura donada.

Ejercicio 2. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu una el·lipse (mètode d'afinitat) conegut el valor dels seus eixos principals:

Eix major = 80 mm.

Eix menor = 50 mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Obteniu la intersecció del plànol P amb el plànol Q donats i digueu quin tipus de recta és.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (2 punts)

Obteniu Alçat, Planta i Perfil de la figura donada en perspectiva Axonomètrica Isomètrica. Les mesures les prendreu de la mateixa figura i haureu de representar-la a escala 1/1.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra de Piero della Francesca "Verge amb el nen adorada per Federico de Montefeltro" (1474), asenyaleu gràficament sobre ella si s'hi observa:

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Última modificació d'aquesta pàgina: 26 de febrer de 2004