Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunidad: Comunidad Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1 =4 punts. Preguntes 2 i 3= 3 punts

Exercici A

El regnat de Ferran VII(1818-1833) constitueix un dels períodes més tètrics de la nostra història contemporània. El caràcter arbitrari del monarca i la brutal repressió exercida contra els liberals i constitucionalistes fan del seu govern un model d'ineptitud i inestabilitat ministerial. Tanmateix, l'existència d'aquests canvis no pot explicar-se sols en funció d'una suposada arbitrarietat del monarca, ni d'una fluctuació entre absolutistes i liberals moguts per conspiracions maçòniques. Cal buscar-ne les raons en la mateix inviabilitat de l'absolutisme per oferir solucions als greus problemes del país.

García Nieto, M.C. Historia de España, Barcelona, Crítica, 1987, vol.2.

Llegeix atentament el text i respon a les següents preguntes:

  1. Quins eren els "greus problemes del país" a què es refereix el text? A quin procés històric s'al·ludeix?
  2. Explica per què va resultar inviable l'absolutisme
  3. Quines alternatives proposaven els liberals davant aquesta situació?

Exercici B

La transformació de l'estructura de la propietat de la terra es va convertir en un dels objectius prioritaris de la política agrària de la II República, concitant les esperances d'un gran nombre de camperols, que hi veien una eixida per a llur situació angoixosa. Aquesta vegada, però, tampoc les il·lusions no es feren realitat. La falta d'acord dins la coalició governant, primer, l'oposició frontal de la dreta a la major part de la legislació agrària promulgada durant el bienni reformista, després, i, finalment, la breu duració de l'etapa de govern del Front Popular, interrompuda per l'alçament de juliol de 1936, llançaren a perdre l'intent republicà de reforma agrària.

Jiménez Blanco, J.I. "Introducción" en Garrabou, R, Barciela, C. Jiménez Blanco, J.I. (eds): Historia agraria de la España contemporánea, 3. El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986, pp.120-121

Llegeix amb atenció el text i respon les qüestions següents:

  1. Defineix els trets fonamentals del problema que feia imperiosa la transformació de l'estructura de la propietat de la terra.
  2. Explica les reformes promogudes pels governs del primer bienni per afrontar el problema agrari.
  3. El text al·ludeix als problemes que "llançaren a perdre l'intent republicà de reforma agrària". Quins van ser eixos problemes? Raona la importància de cadascun d'ells.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003