Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria:
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en la Opció d'Humanitats i opcional en altres.

Obligatòria també en la Opció d'Humanitats i Ciències Socials

Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra Qüestió: 2 punts; 2na i 3ra Qüestió: 1,5 cadascuna.

Els/Les alumnes triaran un exercici i contestaran a totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Cèsar salpa cap Britània

His constitutis rebus,nactus idoneam ad navigandum tempestatem tertia fere vigilia solvit equitesque in ulteriorem portum progredi et naves conscendere et se sequi iussit.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d' ells en quansevol llengua coneguda sobre els vocables del text: "constitutis" i "progredi".
  3. La Història o l' Oratòria a Roma (elegeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Cèsar fa regressar els vaixells a tota velocitat

Expositis militibus, naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur, ut reliquae legiones equitatusque transportari possent. Huic officio praepositus erat Fufius Calenus legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet.

N.B.:
Brundisium, -i. n.: Brindis, nombre propio de ciudad.
Fulius Calenus, -i. m.: Fufio Caleno, nombre propio de persona.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d' ells en quansevol llengua coneguda sobre els vocables del text: "remittuntur" i "praepositus".
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma (elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004