Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Trieu un dels dos exercicis proposats. Exercici 1. 2 punts per cada pregunta. Exercici 2. 2,5 per pregunta.

Exercici 1

  1. Representeu en un mapa temàtic la taxa d'aturada que hi ha en diverses CC.AA. en 1989 (Cuadre 1). Quina ha estat la repercusió territorial d'aquest fet?
  2. Existeix alguna relació entre la taxa d'aturada abans esmentada i els índex sintétics de fecunditat (Figura 1) i el % de majors de 65 anys (Cuadre 1)?
  3. Per què la taxa d'aturada ha afectat més a unes regions que a altres?
  4. Quina relació trobeu entre la localització de la taxa d'aturada i la dels Fons de Compensació Interterritorial (Figura 2 i Cuadre 2)?
  5. Considereu que els esmentats fons són suficients per aconseguir un desenvolupament equilibrat de totes les Comunitats Autónomes? Raoneu la resposta.

Cuadre 1. Principals indicadors demogràfics de les regions espanyoles

FALTA IMAGEN

Figura 1. Índex sintétic de fecunditat

FALTA IMAGEN

Figura 2. Fondos de compensación interterritorial 1994

FALTA IMAGEN

Cuadre 2. Fons de Compensació interterritorial

FALTA TABLA


Exercici 2

  1. A partit dels mapes de les figures 3, 4 i 5, que representen els asentaments de població amb més de 2.000 habitants en 1900, 1950 i 1970, assenyaleu les zones on més s'ha concentrat la població.
  2. Quins factors poden explicar els processos de concentració de població abans assenyalats? Raoneu la resposta.
  3. Quins efectes positius i negatius poden associar-se a les concentracions de població?
  4. Considereu que una actuació com la que s'esmenta en el document "Les infraestuctures de l'any 2007" (Cuadre3 i Figura 6) és suficient per corregir els problemes que plantegen les avant dites concentracions de població?

Figura 3. Procés d'urbanització en Espanya (1900)

FALTA IMAGEN

Figura 4. Procés d'urbanització en Espanya (1950)

FALTA IMAGEN

Figura 5. Procés d'urbanització en Espanya (1970)

FALTA IMAGEN

Figura 6

FALTA IMAGEN

Cuadre 3

FALTA CUADRO

Última modificació d'aquesta pàgina: 18 de febrer de 2004