Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 1995
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí
Obligatorietat: Obligatória en l'opció d'Humanitats i Ciències Socials i opcional en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Els/les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts

Exercici A

A. Traducció del text

La noticia de la victòria de Cèsar fa fugir Induciòmar

Hac fama ad Treveros perlata Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit copiasque omnes in Treveros reducit.

CAES. Gall. V 53, 2. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre perlata i profugit.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una)

Exercici B

A. Traducció del text

Els germànics es retiren a l'altra banda del Rin

Germani desperata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda, quam in silves deposuerant, trans Rhenum sese receperunt.

CAES. Gall. 41, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre videbant i receperunt.
  3. La poesia Épica o Lírica a Roma (Eligeix-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004