Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici D
Assignatura: Valencià
Obligatorietat: Obligatòria
Durarda: 90 minuts
Barem: S'atorgarà un 7 al comentari crític i un 3 a les qüestions.Cada qüestió puntuarà un màxim d'1,5 punts.

A. Comentari crític

Realitza un comentari crític del text següent:

El ministeri britànic de l'Interior considera que actualment, desprès d'haver-se engegat les converses de pau entre el govern de sa majestat i l'IRA, el grup terrorista més perillós del Regne Unit és el constituït pels defensors dels drets dels animals, que no dubten a bombardejar, desmantellar o esmicolar laboratoris universitaris, empreses farmacèutiques, escorxadors i zoològics, en nom de les bestioles "vexades, maltractades i torturades gratuïtament" en aquests llocs.

Ni els membres de la família reial britànica s'han deslliurat de les ires dels protectors a ultrança dels animals: el mateix príncep Carles va rebre recentment un paquet bomba, poc després de difondre la premsa que havia ensenyat als seus fills a caçar la guineu. De moment no hi ha hagut conseqüències, però es comprèn el neguit policial britànic. Els disbarats que fan els valedors de les bestioles no sempre són tan sorollosos i evidents, però no per això resulten menys destructors. Un botó de mostra. A França hi ha una defensora dels drets dels animals, potser menys coneguda que la B.B.; però també ex-actriu-voluptuosa-transformada-en-conservacionista: Mylène Demongeot. De la seva mansió, instal·lada en una illa mediterrània (Porqueroles, a la Costa Blava francesa, amb un cert estatus de protecció), es van escapar unes mangostes que la defensora dels drets dels animals tenia en captivitat. Aquests carnissers aniquilen ara els vertebrats, terrestres i aeris, de l'illa, des de sargantanes a ocells, des de granotes a musaranyes, molts dels quals són protegits per la llei.

No és el primer cop que s'escapen animals salvatges (cimarrons). Els estralls que gats i gossos assilvestrats produeixen en les poblacions autòctones d'ocells, rèptils i mamífers són immensos. Com ho són els estralls que, aparentment innocents, gats domèstics fan entre la població de pèl i ploma dels nostres jardins i parcs. En són conscients, d'això, els ciutadans que, commoguts pels miols felins els alimenten i així n'asseguren el manteniment de la població, mig casolana mig de carrer, al mateix temps que contribueixen a l'aniquilació d'altres animalots urbans?

A casa nostra ja ha començat la contestació a l'ús d'animals en els laboratoris universitaris i de recerca, al sacrifici als escorxadors sense suficients garanties de mort "humanitària", a la utilització d'animals en jocs i festes tradicionals però cruels. Potser d'aquí a poc les víctimes d'atemptats seran els toreros i els domadors de circ. Tots, en major o menor mesura, són culpables de "crueltat" amb les criatures irracionals. Com jo mateix, que inconscientment acabe de maleir el gos del veí perquè m'ha deixat un present al davant mateix de la porta de casa.

Jon Domènec Ros. Avui. 23-5-95.

B. Qüestions

Ara has de contestar-ne dues de les quatre qüestions que tens a continuació. Tria'n dues i respon.

  1. En aquest fragment del text, l'enunciador ens exposa en present uns fets i es fa una pregunta sobre l'actitud del seus conciutadans. Imagina't que l'autor exposara els mateixos fets, però ocorreguts a començament de segle. Torna a escrire al paràgraf fent els canvis necessaris perquè ens mostre una situació produïda en eixe passat llunyà.

    "No és el primer cop que s'escapen animals salvatges que es mantenien captius, o bé que animals domèstics es fan salvatges (cimarrons). Els estralls que gats i gossos assilvestrats produeixen en les poblacions autòctones d'ocell, rèptils i mamífers són immensos. Com ho són els estralls que els, aparentment innocents, gats domèstics fan entre la població pèl i ploma dels nostres jardins i parcs. En són conscients, d'això, els ciutadans que, commoguts pels miols felins els alimenten i així n'asseguren el manteniment de la població, mig casolana mig de carrer, al mateix temps que contribueixen a l'aniquilació d'altres animalons urbans?"

  2. Indica a què fan referència cadascun dels pronoms subratllats al fragment anterior i la funció que els pronoms realitzen en l'oració.
  3. Extrau, almenys dos exemples, de recursos lingüístics per impersonalitzar determinats fragments del text i dos que identifiquen la presència de l'enunciador.
  4. Introdueix almenys tres connectors que reforcen les relacions lògiques o d'ordre entre parts o oracions del text. Escriu els connectors i indica en quina part del text els col·locaries.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003