Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut i de Tecnologia.
Exercici: 2n Exercici.
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l' Opció Científico-Tècnica
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar a les cinc preguntes de l' exercici A o a les cinc de l' exercici B, sense d' esborrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu el decàgon regular inscrit en la circumferència que passa pels punts A,B i C.

FALTA DIBUIX

Pregunta 2 (2 punts)

A partir de les dades que apareixen en la mostra, dibuixeu a escala 3:5 la mostra que no es troba dibuixada a escala. Heu de marcar amb un traç transversal els punts d'enllaç i tangència.

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 m(2 punts)

Sistema Dièdric: Donat un pla definit pels seus punts A (8,20,45), B (20,8,20) i C (40,37,37):

(Mesures en mm).

FALTA DIBUIX

Pregunta 4 (2 punts)

Sistema europeu: Donat un sòlid per la seua perspectiva isomètrica, dibuixeu a escala 3:2 l'alçat, la planta i el perfil esquerre, i acoteu-les segons les normes UNE. Preneu directament les mesures de la perspectiva, sense aplicar els coeficients de reducció.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra La Casa Amarilla, de Vincent van Gogh, 1888, Rijksmuseum Vincent van Gogh de Amsterdam:

FALTA DIBUIX


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Donades dues circunferències de diàmetres respectius de 70 mm i 50 mm, els centres de les quals equidisten entre si 40 mm. Es demana que tracteu totes les circumferències de diàmetre 20 mm que siguen tangents simultàniament a les dues donades.

FALTA DIBUIX

Pregunta 2 (2 punts)

Determineu la posició del:

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema Dièdric: Dibuixeu l'alçat, la planta i el perfil esquerre de la secció que produeix el pla P en el cilindre de la figura. Determineu per abatiment la vertadera magnitud de la secció.

FALTA DIBUIX

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid en perspectiva isomètrica, dibuixeu la perspectiva isomètrica a escala 3:2, prenent mesures de les vistes, sense aplicar coeficients de reducció.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

Torre Eiffel, París, 1889. Bibliothek der Landesgewerbeanstalt Nürnberg.

En la fotografia apareix Gustave Eiffel amb el seu gendre i col-laborador Adolphe Salles, entre l'última plataforma i el cim de la torre:

FALTA DIBUIX

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004