Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre 1995
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l'opció d'Humanitats i opcionals en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts;1a Qüestió: 2 punts;2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna

Exercici A

A. Traducció del text.

El Gals veneraren sobretot Mercuri

Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra, hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae marcaturasques habere vim maximam arbitrantur.

CAES. Gall. VI 17, 1. Ed. Hering.Teubner, Leipzing, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en quansevol llengua coneguda, sobre colunt i sunt.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma (Eligeix-ne una)

Exercici B

A. Traducció del text.

Cesar ordena un ardit en veure ferits els seus soldats

Caesar cum conplures suos vulnerati videret, ex omnibus oppidipartibus cohortes montem ascendere et simulatione moenium occupandorum clamorem undique iubet tollere.

Caes. Gall. VIII 43, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en quansevol llengua coneguda, sobre videret i ascendere.
  3. La poesia Èpica o lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004