Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciéncies de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; L'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que les componen.Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividira per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Explica el camí que segueix una proteïna quan es segrega.
 2. Assenyala les diferències ultraestructurals que s'observen amb el microscopi electrònic entre una cèl·lula que sintetitza insulina (hormona proteica) i una cèl·lula que sintetitza glucocorticoides (hormona esteroidea)
 3. Quan es produeix el fenomen de l'exocitosi, hi ha una fusió de la menbrana de la vesícula de secreció amb la membrana plasmàtica. ¿Qué fa la cèl·lula amb l'exces de membrana plasmàtica?

Pregunta 2. El nucli: Estructura de informació

Pregunta 2. El nucli

 1. ¿Quins processos es representen en les figs. A i B?
 2. Explica les diferències entre tots dos i la seua significació biològica.
 3. ¿Què és la recombinació genètica? ¿En quin moment es produeix? ¿Quins avantatges evolutius ha suposat?

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

Imagina que, recollint plantes per a l'herbari, et claves una punxa d'argelaga (Ulex parviflorus) en el palmell de la mà; la resposta és clara, es desencadena allò que coneixen com a "Reacció Inflamatoria".Qüestions

 1. Descriu tot el que ocorreria en l'organisme en aquest procés.
 2. ¿Quins elements del sistema immunitari hi intervenen? ¿Quina funció exerceixen?
 3. ¿Què s'entén per reacció alèrgica?

Exercici B

Pregunta 1. La menbrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Pregunta 1. La membrana plasmàtica

 1. Explica les funcions en les quals participa la menbrana plasmàtica i que es representen en l'esquema.
 2. ¿A quin component químic es deu la fluïdesa de la menbrana? ¿Per què?
 3. ¿Què és el glicocàlix?

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Explica l'estructura i composició del cloroplast. Il·lustra l'explicació amb un esquema.
 2. Descriu el procés fotosintètic.
 3. En quin lloc del cloroplast es desenvolupen les diferents fases del procés fotosintètic? Indica-ho en el teu esquema.

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Com s'anomena el procés representat en l'esquema?
 2. Com es du a terme la síntesi de proteïnes? Explica-ho.
 3. Quins orgànuls cel·lulars hi estan implicats?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003