Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Preguntes 1 i 2: 3 punts; pregunta 3: 4 punts

Opció primera

Tanmateix, entre l'abril de 1931 i l'octubre de 1933, la República va inciar una sèrie de reformes considerables. Va millorar immediatament els jornals i les condicions de treball a les zones rurals. Va posar fi a l'Estat confessional i va promulgar la primera llei espanyola de divorci. Va oferir condicions de retir favorables com a mesura no conflictiva per a reduir el nombre excessiu d'oficials de l'exèrcit i va millorar els serveis de proveïment. Va construir milers d'escoles primàries, va iniciar programes de política hidràulica i d'obres públiques urbanes amb la doble finalitat de millorar la infraestructura de l'economia i de lluitar contra la desocupació. Va aprovar un estatut d'autonomia per a Catalunya i estava estudiant mesures anàlogues per al País Basc i Galícia.

Jackson, G.:Entre la reforma y la revolución. La República y la Guerra Civil. 1933-1939. Barcelona, Critica, 1980.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. En què consisteix l'Estat confessional? Per què els republicans no estaven d'acord amb aquest sistema?
  2. L'autor enumera diverses reformes iniciades durant el primer bienni de la República. En què van consistir? A quins problemes es pretenia donar solució?
  3. Considereu que aquesta política no va tenir resistències? Es va interrompre de 1933 a 1936 aquesta política reformista?

Opció segona

Amb l'arribada definitiva del liberalisme al poder, comença una etapa de construcció d'un nou Estat a Espanya que, tot i conèixer diverses alternatives, no serà fins al Sexenni democràtic. Responeu les qüestions següents, relacionades amb el tema.

  1. Quines van ser les idees bàsiques del liberalisme en els aspectes polítics, socials i econòmics?
  2. Quin paper van exercir les institucions en l'organització del nou Estat (Corona, partits, exèrcit, Església)?
  3. Considereu que l'estat liberal era democràtic? Quines limitacions presentava el liberalisme en aquest sentit?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003