Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exrercici: 2n Exercici
Assignatura: Economía
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquest dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Què és el cost d'oportunitat?
 2. Quan podem parlar de l'existència d'un tipus de canvi flexible?
 3. Enumereu les principals funcions que els diners desenvolupen en una economia.
 4. En què consisteix una política fiscal expansiva?
 5. Què és l'elasticitat preu-creuada de la demanda?

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Parleu sobre la frontera de possibilitats de producció i de la seua relació amb el cost d'oportunitat i la llei de rendiments decreixents. Ajudeu-vos d'un gràfic.

C. Llegiu el text següent i comenteu-lo. Poseu de manifest els conceptes i idees que hi apareixen i relacioneu-lo amb els criteris de compliment de Maastricht en matèria d'inflació i amb el creixement i la competitivitat de l'economia espanyola. Val tres punts.

L'índex de preus al consum (IPC) va pujar durant el mes de març un 0,1 per cent, fet que suposa una taxa interanual del 2,2 per cent, tres dècimes per davall de la del mes de febrer. Amb aquesta dada, l'economia espanyola s'acosta encara més a l'euro, en aconseguir per segon mes consecutiu una pujada de preus en línia amb els criteris de Maastricht i propicia una nova baixada dels tipus d'interès. Economia va destacar que el descens de la taxa anual s'està produint de forma paral·lela a l'acceleració del ritme d'activitat, i que s'està per davall de l'objectiu d'inflació del Govern per aquest any un 2,6 per cent.

ABC, 12 d'abril de 1997.


Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents

 1. A què s'anomena renda de la demanda?
 2. Quan podem parlar de l'apreciació d'una moneda?
 3. En què consisteix una política fiscal contractiva?
 4. Definiu què és un factor de producció i enumereu-ne els tres factors bàsics.
 5. Què relaciona una taxa de desocupació? I una taxa d'activitat?

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Parleu de la desocupació en general. Feu referència al què és, com es comptabilitza, raons per les quals pot existir, tipus de desocupació...

C. Suposem el mercat d'un bé les funcions d'oferta i de demanda del qual són, respectivament:

on P és el preu i Q és la qualitat

 1. Determineu el preu i la quantitat d'equilibri
 2. Representeu aquestes funcions gràficament
 3. Quin és el preu que origina una escassesa d'oferta de 12 unitats? I el preu que origina un excés d'oferta de 12 unitats?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003