Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcianal en l'Opció Cientifico-Tècnic i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10 cada pregunta. Hi ha que contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o a les cinc del B, sense borrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

A partir de les dades que permaneixen a la mostra, dibuixeu a escala 1:1 la figura que no està dibuixada a aquesta escala. He de marcar amb un traç transversal els punts d'enllaç i tangència. Cotes en mm. Dibuixeu en full a banda.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un pentàgon regular a partir del costat, sent aquest la mitjana proporcional entre els segments AB = 40 mm i CD = 60 mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Trobeu l'intersecció entre la recta R i la piràmide.

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seus vistes en el sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isomètrica a escala 3:2, prenent les mesures de les vistes, sense aplicar coeficients de reducció.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra "Porta de la justicia. Arc d'Eixida de la Alhambra", de Stainer, s. XIX.

(FALTA DIBUJO)


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Construïu un triangle donats, la base AB= 50 mm, l'angle C = 60º i l'altura sobre c, hc= 35mm. Escala 1:1.

Exercici B. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixar els punts i les rectes notables d'un triangle del qual es coneix: Â = 90º, a = 100 mm i ha = 50 mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donada la projecció horitzontal d'un octaedre regular, en el que A i B són vèrtexs oposats, dibuixeu l'alçat.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per la seua perspectiva isomètrica, dibuixeu a escala 1:1 l'alçat, la planta i el perfil esquerre, acoteu-les segons les normes UNE. Preneu directament les mesures de la perspectiva.

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

La Verge am el Xiquet i els àngels músics, per Cosimo Tura.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004