Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Cientifico- Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o a les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu un rectangle coneguda la longitud d'un dels costats 47 mm i de la seua diagonal 96 mm.

Exercici A. Pregunta 2 Pregunta 2 (2 punts)

En un triangle donat, inscriviu un altre equilàter, amb la condició que un dels seus costats siga paral·lel al costat AB

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Obteniu la intersecció de la recta R amb el pla donat per tres punts A, B i C.

Exercici A. Pregunta 3

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per la seua perspectiva isomètrica, dibuixeu a escala 1:2 l'alçat i la planta, i acoteu-les segons les normes UNE.

Pregunta 5 (2 punts)

L'Escorial, Sala d'Exposicions de la Biblioteca Laurentina. Segle XVI

Exercici A. Pregunta 5

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la imatge proposada:

Raoneu breument les respostes.


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu la recta que passa pel punt A i que és convergent amb les rectes r i s.

Exercici B. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Exercici B. Pregunta 2

Donat el pla definit per les punts A, B i C, calculeu:

Exercici B. Pregunta 3 Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donat el sòlid, dibuixeu a escala 4:5 les sis projeccions en Sistema Europeu.

Exercici B. Pregunta 4 Pregunta 4 (2 punts)

Donat un cub en perspectiva isomètrica, dibuixeu les circunferències inscrites en les seues cares vistes.

Pregunta 5 (2 punts)

Centre comercial, hall de Milton Keynes, Anglaterra. Arq.: D. Walker, S. Mosscrop, Ch. Woodward, S. Green.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que apareixen el el dibuix proposat:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004