Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1999
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra Qüestió: 2 punts; 2na i 3ra Qüestions: 1,5 punts cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

Victòria de les tropes de Cèsar

Ita sine ullo periculo tantam eorum multitudinem nostri interfecerunt, quantum fuit diei spatium, sub occasumque solis destiterunt seque in castra, ut erat imperatum, receperunt.

Caes. Gall. II 11, 6. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

A. Traducció del text

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre interfecerunt i receperunt.
  3. La Historiografia o l'Oratoria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

Aquil·les immortalitzat gràcies a Homer

Alexander, cum in Sigeo ad Achillis tumulum adstitisset: "O fortunate, inquit, adulescens, qui tuae uirtutis Homerum praeconem inueneris!". Et uere, nam, nisi Ilias illa exstitisset, idem tumulus, qui corpus eius contexerat, nomen etiam obruisset.

CIC; pro Arch. 10,24

A. Traducció del text

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del tex.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en quansevol llengua coneguda, sobre adstitisset i inueneris.
  3. La poesía Èpica o la Lírica a Roma. (Elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003