Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10 cada pregunta. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Completeu la figura representada, indiqueu l'escala del dibuix.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu la circumferència que passa pels punts A, B i C, i traceu des del punt D les tangents a aquesta.

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Calculeu les traces del pla β, que passant pel punt A (30,38,22) siga paral·lel al pla α donat.

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en el sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isomètrica, a escala 3:2, sense aplicar-hi coeficients de reducció.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

"Naturaleza muerta con calle" de René Magritte, 1937.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu el triangle proposat en el croquis, en el qual AB= 64mm, la distància mínima entre el punt B i la recta AC és de 57 mm.

Exercici B. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

La figura adjunta, a quina escala correspon? Quin és el valor del segment AB?

Exercici B. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donats l'alçat i el perfil esquerre, en el sistema europeu, dibuixeu-ne la planta.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donades les vistes i identificat el vèrtex A, dibuixeu la perspectiva cònica del sòlid, sabent que ha de quedar inscrit dins del cub representat.

Exercici B. Pregunta 4

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

"La última cena" de Leonardo da Vinci.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Inciqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004