Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars. Cada pregunta val 2 punts sobre 10.

Exercici A

Exercici A. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

Completeu la figura representada, indiqueu l'escala del dibuix.

Pregunta 2 (2 punts)

Construiu l'oval de quatre centres a partir dels seues semieixos: a = 51 mm i b = 31 mm.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Calculeu la intersecció de la recta MN amb el trangle ABC i representeu les parts vistes i ocultes de la recta.

Pregunta 4 (2 punts)

Exercici A. Pregunta 4Donat un sòlid per les seues vistes en sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isométrica, a escala 3:2, sense aplicar coeficients de reducció.

Pregunta 5 (2 punts)

Les Promenades d'Euclide, de René Magritte, 1953.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:


Exercici B

Exercici B. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

La clau fixa oberta del croquis té forma exterior ovalada, d'eix major 50 mm i d'eix memor 36 mm. Dibuixeu a escala 3:2 la vista donada, i assenyaleu amb traços transversals els punts d'enllaç.

Pregunta 2 (2 punts)

Quins angles d'aquestes es poden obtenir amb l'ajuda del compàs i utilizant el concepte de bisectriu?:

  1. 165º
  2. 105º
  3. 75º
  4. 45º
  5. 15º

Justifiqueu-ne la resposta.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donats la planta i la vista lateral esquerra, dibuixeu l'alçat.

Pregunta 4 (2 punts)

Exercici B. Pregunta 4Un cub es talla pel pla que passa pels punts A, B, C,D: Dibuixeu l'alçat, la planta i la vista lateral. Dibuixeu també una perspectiva intuitiva del cos resultant.

Pregunta 5 (2 punts)

L'anunciació, de Fra Filippo Lippi

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004