Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts; Pregunta 2: 3,5 punts; Pregunta 3: 4 punts.

Primera Opció

Quines lliçons principals cal deduir del període històric ressenyat? [es refereix a 1931-1939] Primer que res, el fracàs, sense pal·liatius, de la Segona República. Fracàs en què es destaca, tal vegada amb més vigor que en cap altre moment de la vida contemporània espanyola, una de les característiques més acusades de las nostra psicologia col·lectiva: la intransigència [...]

La convivència va arribar a revelar-se com una cosa impossible. Les diferències polítiques van anar transformant-se en autèntiques hostilitats i, quan van ocupar el poder els qui propugnaven una política de revenja, Espanya es va convertir en un teatre de violències i abusos, abocat fatalment a la guerra civil. Els adversaris van acabar enfrontant-se en un combat a ultrança, que va sembrar el país de runes i va fer brollar la sang a doll, no sols als camps de batalla, sinó també a la retaguarda dels dos bàndols rivals.

Gil Robles, José María (1978): No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, p.786-787

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la matèria on el situaríeu.
  2. Assenyaleu i expliqueu breument les etapes de la història d'Espanya de què parla l'autor del text.
  3. Assenyaleu les diferències més importants entre l'Espanya del 1931-1939 i l'Espanya del franquisme.

Segona Opció

Léducació, l'exèrcit i l'església van jugar un paper nou durant l'època d'Isabel II, en la qual es va desmantellar l'Antic Règim i es va construir l'Estat Liberal espanyol.

Responeu les qüestions següents sobre el tema:

  1. Expliqueu breument el nou paper de l'església.
  2. Expliqueu breument el nou paper de l'exèrcit.
  3. Expliqueu breument el nou paper de l'educació

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003