Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1a Qüestió: 2 punts; 2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna. Els/les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Darios, rei dels perses, decideix de fer la guerra als escites

Eisdem temporibus Persarum rex Darius ex Asia in Europam exercitu traiecto Scythis bellum inferre decrevit. Pontem fecit in Histro flumine, qua copias traduceret.

Corn. Nepos, Mil. III 1

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

¿Salinàtor satisfet per la pèrdua de Tarent?

Q. Fabius Maximus Salinatori, qui amisso Tarento fuerat in arce, glorianti atque ita dicenti: "Mea opera, Q. Fabi, Tarentum recepisti". "Certe", inquit ridens, "nam nisi tu amisisses, numquam recepissem".

Cic. Cato Maior, de sen. 4, 11

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre amisisses i recepissem.
  3. La poesia Èpica o la Lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003