Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minutos
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exexcici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc qüestions. Cada una val un punt.

  1. Què és el cost d'oportunitat?
  2. Definiu el que és un cicle econòmic.
  3. Què és un cost variable de producció?
  4. En què consisteix una política fiscal expansiva?
  5. Què és el producte interior brut en termes reals?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu sobre la inflació. Expliqueu en què consisteix, com es mesura, quins tipus d'inflació ens podem trobar i quines són les seues conseqüencies.

C. Feu l'exercici següent i contesteu les preguntes corresponents. Val tres punts.

Suposeu una economia que ha d'elegir entre dedicar els seus recursos a la producció de roba o d'aliment.

Roba 1.000 950 800 600 350 0
Aliment 0 100 200 300 400 500

1. Representeu gràficament la frontera de possibilitatsde producció (FPP).

2. La forma de la FPP, és còncava o convexa? Què significa que tinga aqueixa forma?

3. Què indiquen els punts fora de la frontera? Què indiquen els punts dins de la frontera i què indiquen els punts sobre la frontera.

Calculeu els distints costos d'oportunitat a mesura que produïm major quantitat d'aliment.


Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc preguntes. Cada una val un punt.

  1. Quan podem parlar de l'existència d'un tipus de canvi flexible?
  2. Què és el producte interior brut en termes nominals?
  3. Què és un cost variable de producció?
  4. Què són els diners i quines funcions realitza?
  5. Expliqueu què són els béns substitutius, els béns complementaris i els béns inferiors.

B. Contesteu la següent pregunta. Vale tres punts.

Parleu sobre la frontera de possibilitats de producció, què és, què ocorre amb els punts que estan sobre aquesta, amb els que estan dins de la frontera i amb els que estan fora, i de la seua relació amb el cost d'oportunitat i la llei de rendiments decreixents. Expliqueu també què significaria que la frontera de possibilitats de producció fóra una línia recta, tinguera una forma còncava o una forma convexa. Ajudeu-vos amb gràfics.

C. Llegiu el següent tema de discussió i analitzeu-lo. Penseu que necessàriament aquest seria el cas? Podríeu relacionar l'argument amb el concepte d'elasticitat? En aquest cas, de quin tipus d'elasticitat estaríem parlant? Hi hauria altres possibilitats, per exemple, deixar el preu tal com està, o incrementar-lo encara més? Raoneu la resposta.

"Hi ha molta gent que creu que seria raonable per part dels clubs de futbol rebaixar el preu de les entrades a l'estadi, de manera que així podrien omplir tota la capacitat i incrementar els ingressos per taquilla."

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003