Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Totes
Ejercici: 1r Ejercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts.
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts. Pregunta 2: 3,5 punts. Pregunta 3: 4 punts

Primera opció

El que va ocórrer a partir de 1936 va ésser, certament, una lluita de classes per les armes, però no va ésser en menor mesura guerra de religió, de nacionalismes, guerra entre dictadura militar i democràcia republicana, entre revolució i contrarevolució, guerra en la qual, per primera vegada s'enfrontaren feixisme i comunisme. D'ella es podria destacar el seu anacronisme, el seu aire de guerra d'un altre temps, amb tants morts a les cunetes com en les trinxeres, amb camperols en espardenyes i fusell a l'esquena enfrontats a militars al comandament de tropes mercenàries; també podria ésser entesa, però, com a pròleg de la guerra futura, guerra de tancs i avions, de ciutats bombardejades, amb una coalició de democràcies i comunisme enfrontada a les potències feixistes, anunci dels camps en què es dividiria Europa tres anys després.

Julià, Santos. 1999. Víctimas de la Guerra Civil. Madrid. Temas de hoy. p. 17.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la matèria on el situaríeu.
  2. Expliqueu breument el procés històric a què fa referència el document.
  3. Assenyaleu les principals característiques internes i externes de la Guerra Civil espanyola de 1936-1939.

Segona opció

La legislació creada per les Corts de Cadis, especialment la Constitució de 1812, va servir de referència per a una gran part dels liberals espanyols de la primera meitat del segle XIX.

Responeu les qüestions següents relacionades amb el tema.

  1. Expliqueu breument la situació política en què es van donar les Corts de Cadis.
  2. Per què es considera que moltes de les lleis generades per aquestes Corts foren revolucionàries?
  3. Quins foren els principals canvis introduïts per les Corts de Cadis?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003