Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Exercici A

Exercici A. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

Traceu les circumferències que siguen tangents a dos circumferències donades, conegut el punt de tangència T, en una d'elles. Heu de marcar amb un traç transversal els centres i punts de tangència.

Pregunta 2 (2 punts)

Exercici A. Pregunta 2Dibuixeu un heptàgon regular de 35 mm de costat, a partir del donat.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Calculeu la intersecció de la recta r amb el pla β i representeu les parts vistes i ocultes de la recta. Indiqueu gràficament els quadrants pels quals passa la recta.

Exercici A. Pregunta 4 Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 3:2, l'alçat, la planta i la vista lateral dreta de l'objecte donat per la seua perspectiva, en el sistema de vistes del primer díedre. L'alçat és el que indiquem. Heu de pendre les mides directament de la figura. Realitzeu l'acotació completa de les vistes segons les normes.

Pregunta 5 (2 punts)

Pati dels lleons - L'Alhambra - Granada - Segles XIII i XIV

Exercici A. Pregunta 5

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:


Exercici B

Ejercicio B. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

Traceu les circumferències que siguen tangents a la donada i a la recta r en el punt T.

Ejercicio B. Pregunta 2 Pregunta 2 (2 punts)

Construïu l'el·lipse per punts, donats el focus F' i l'eix menor BB'.

Pregunta 3 (2 punts)

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detallEl pla α conté un quadrat de costat 30 mm. El quadrat (A)(B)(C)(D), que es dóna, correspon a l'abatiment d'este sobre el pla horitzontal de projecció. Vos demanem: dibuixeu les projeccions del cub recolzat al pla, la base del qual és el quadrat donat. De les dos solucions possibles, dibuixeu la de major cota.

Ejercicio B. Pregunta 4 Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en sistema del primer díedre, dibuixeu la perspectiva isomètrica, a l'escala 3:2. Dades: no s'aplicarà coeficient de reducció. Les mides es prendran directament de la figura.

Pregunta 5 (2 punts)

Flagel·lació de Jesucrist - Piero della Francesca - 1470

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004