Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu quatre de les cinc qüestions següents. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Expliqueu en què consistix la llei de la utilitat marginal decreixent.
 2. Quan es pot produir un desplaçament de la funció de l'oferta?
 3. Què és l'elasticitat renda de la demanda?
 4. Expliqueu quins són els problemes econòmics fonamentals de tota societat i comenteu en què consisteixen.
 5. Definiu taxa d'activitat quan ens referim al mercat de treball.

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Parleu sobre els diners. Què són, quines classes de diners hi ha, quines són les funcions dels diners, com pot definir-se la quantitat de diners (oferta monetària) d'una economia, com es creen els diners, en què consistix el seu multiplicador.

C. Feu l'exercici següent. Val tres punts.

Suposeu que la demanda d'un bé X és Dx = R/(2Px), on R és la renda. D'altra banda, la funció d'oferta és Ox = 4P - W + 20, on W és el salari.

 1. calculeu el preu i la quantitat d'equilibri per a R = 200 i W = 20.
 2. representeu les corresponents corbes d'oferta i de demanda.
 3. calculeu l'excés d'oferta o de demanda per a un Px = 10.
 4. calculeu el nou preu i la nova renda d'equilibri si la renda augmenta es 88 unitats fins a R = 288.

Exercici B

A. Contesteu quatre de les següents cinc qüestions. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Quan es pot produir un desplaçament de la funció de la demanda?
 2. Definiu el que és un cicle econòmic.
 3. A què anomenem oferta de mercat?
 4. Què són els diners i quines funcions realitzen.
 5. Expliqueu en què consistix i per a què s'utilitza l'índex de preus al consum.

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu sobre la desocupació. Com es mesura, què diuen les teories tradicionals sobre la desocupació, quines són les possibles solucions a la desocupació.

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Suposeu que el mercat del café és competitiu. Expliqueu en primer lugar lloc què enteneu per mercat competitiu. Analitzeu els efectes que sobre el preu i la quantitat d'equilibri per a l'oferta i/o demanda tenen els canvis que se citen a continuació i descriviu el procés general fins a arribar al nou equilibri. Utilitzeu gràfics en cada una de les vostres explicacions.

 1. S'incrementen els salaris dels treballadors agrícoles.
 2. Augmenta la renda dels consumidors (suposeu que el café és un bé inferior).
 3. Es descobrix una llavor més productiva.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003