Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut i de Tecnologia
Exercici: 1 Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 120 minuts
Barem: Heu de contestar les cinc peguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Exercici 1

Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibuix a escala 1:1 i indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els diversos arcs i rectes.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Obteniu el punt D, des del qual es veurà el segment AB sota el angle de 45º i el segment BC sota un angle de 67,5º.

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donada la recta r: traceu pel punt P el pla α perpendicular a la recta r.

Assenyaleu adequadament les traces de la recta i la seua visibilitat, indicant els quadrants pels cuals passa.

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en el sistema del primer diedre:

Dibuixeu la perspectiva isomètrica, a l'escala 1:1.

Dades: no s'aplicarà coeficient de reducció.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 5 (2 punts)

Canadian Club - ESTES - 1974

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibuix a escala 1:1.

Indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els diversos arcs i rectes.

Exercici B. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un triangle escalè si coneixeu el costat AB = 40 mm, el costat AC = 50 mm i la longitud de la mitjana que parteix del vèrtex B, mb = 45 mm. Expliqueu el procediment que jeu seguit.

Pregunta 3 (2 punts)

Donades les projeccions vertical i horizontal d'un piràmide de base triangular: Determineu la secció produida pel pla α1 - α2 i la veritable magnitud de la secció i dels punts de intersecció amb les aristes.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (4 punts)

Dibuixeu a escala 3:2, l'alçat, la planta i la vista lateral esquerra de l'objecte donat per la seua perspectiva isomètrica. L'alçat és el que es indiquem. Heu de prendre les mides directament de la figura. Realitzeu l'acotació completa de les vistes segons les normes.

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

Lavabo - Antonio López - 1967

Exercici B. Pregunta 5

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004