Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2003
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Responeu a quatre de les cinc qüestions següents. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Expliqueu el concepte de rendimients decreixents.
 2. Diferència entre producte interior i producte nacional.
 3. Què són els anomenats mercats de competència imperfecta?
 4. Què significa un pressupost públic amb superàvit i què significa un pressupost públic amb dèficit?
 5. Expliqueu el concepte d'elasticitat.

B. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu sobre la frontera de possibilitats de producció. Assenyaleu què és i quina relació té amb els conceptes de cost d'oportunitat i rendiments decreixents. Expliqueu quin és el significat que tenen els punts que hi ha sobre aquesta, els punts que hi ha dins i els punts que hi ha fora.

C. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Els preus (Pa), les quantitats demanades (Da) i oferides del bé A (Oa) són les indicades a continuació:

Pa Da Oa
1 60 0
2 50 20
3 40 40
4 30 60
5 20 80
6 10 100
 1. Calculeu el preu i la quantitat d'equilibri mitjançant una representació gràfica.
 2. Indiqueu l'excés d'oferta de demanda per als preus Pa = 2 i Pa = 6.
 3. Calculeu el preu i la quantitat d'equilibri quan es duplique la quantitat demanada com a conseqüència de l'increment de la renda.

Exercici B

A. Responeu a quatre de les cinc qüestions següents. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Què és un mercat oligopolístic?
 2. Què són un bé superior i un bé complementari?
 3. Quin és l'objectiu d'una política fiscal expansiva?
 4. Definiu el concepte de diner bancari.
 5. Definiu el concepte de renda disponible.

B. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Pel que fa al concepte d'inflació, definiu-lo i exposeu detalladament les conseqüències, o els efectes, que té i els tipus d'inflació que hi ha.

C. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Raoneu quins són els efectes sobre la demanda d'automòbils de: (a) una baixada dels tipus d'interès, (b) una congelació salarial i (c) un creixement del preu dels carburants. Indiqueu en cada cas quina mesura podria adoptar el govern per a anul·lar aquests efectes.

Última modificación de esta página: 24 de febrer de 2004